Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Danh sách học bổng năm nhất cho sinh viên tại Đại học Wisconsin-Stevens Point


Danh sách học bổng cho sinh viên tại Đại học Wisconsin-Stevens Point


Thông tin liên hệ:
Văn phòng Tuyển sinh Đại học Wisconsin-Stevens Point
(715) 346-2441
Email: admiss@uwsp.edu .


  • UWSP Freshman Scholarship​
  • Student Government Association/US Bank Academic Scholarship​
  • Student Government Association/US Bank Inclusive Excellence ScholarshipPreference
  • Leroy “Larry” Bishop Memorial Scholarship​
  • David A. Brandt Memorial Scholarship
  • Jerome and Barbara Bushman Scholarship​ 
  • Leah Brueckner Memorial ScholarshipGPA 
  • Marion Brazeau Fey ScholarshipDisplays 
  • Chancellor’s Choice Scholarship

Xem chi tiết : New First-Year Student Scholarship List at the University of Wisconsin-Stevens Point


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét