Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Reading: ”X-ray Art”


Reading: ”X-ray Art”
Tia X quang ( X-ray ) không chỉ ứng dụng trong chẩn đoán y khoa mà còn có thể dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật , thời trang hay trang trí .
Nguồn : tienganhvui.com