Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Học bổng “Australian Endeavour Awards“ là chương trình học bổng của Chính phủ Australia cung cấp tạo cơ hội cho các công dân của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông , Châu Âu và Châu Mỹ để thực hiện nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia . Chương trình củng ài trọ cho người Úc thực hiện nghiên cứu , nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài.

Xem thêm thông tin học bổng này ở liên kết :

Reference:
Australian Government - Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR)
http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards
http://www.seekscholarships.net/2013/05/australian-endeavour-awards.html